Efektywność pod kontrolą

Program stworzony z myślą o CFO i COO w firmach produkcyjnych i usługowych, aby zwiększyć efektywność zarządzania pracownikami.

Przykład zastosowania DCide

Czym jest DCide?

DCide to rozwiązanie zapewniające optymalizację kosztów poprzez zwiększenie efektywności zarządzania pracownikami. Składa się z dwóch głównych modułów: dla pracownika i kadry zarządczej.

Dzięki aplikacji menadżer/dyrektor/kierownik może w prosty i przejrzysty sposób zarządzać zasobami, planować czas pracy zespołu, na bieżąco monitorować wydajność i efektywność a także generować lub importować raporty.

Pracownik zaś bez problemu uzupełni w aplikacji informację o nadgodzinach, sprawdzi wysokość premii i zaraportuje wyniki swojej pracy, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w sposób manualny po zakończeniu swoich zadań.

DCide ma bardzo dobrze rozbudowany moduł w zakresie programu efektywności pracowników (ang. workforce management). Oznacza to, że odpowiednia liczba pracowników (ilościowa) o odpowiednich kwalifikacjach (jakościowa) musi być dostępna w odpowiednim czasie (czasowa) i miejscu (lokalna).

Planowanie zasobów ludzkich w aplikacji DCide przyczynia się do zwiększenia wydajności produkcji i poprawy efektywności. Aplikacja pozwala również w niezwykle precyzyjny i szybki sposób uzyskać kompleksowe i szczegółowe informacje, np. o danym procesie, kliencie, zespole, czy operacji. Aplikację bez problemu można zintegrować z innymi systemami kadrowymi i księgowymi.

Funkcje

Jeden system – wiele funkcji, które możesz łatwo zintegrować
z innymi systemami kadrowymi i księgowymi.

planowanie pracy
Planowanie etapów produkcji/
operacji i czasu pracy
monitorowanie efektywności pracy
Monitorowanie efektywności pracowników
kontrola zasobow formy przedsiebiorstwa
Zarządzanie zasobami
jak kontrolowac prace pracownikow
Bieżące monitorowanie pracy
w czasie rzeczywistym
komputer - jak sprawdzic wnioski klientow
Monitorowanie wniosków,
klientów, pracowników
optymalizacja pracy kosztow produkcji
Optymalizacja pracy
Jak kontrolować czas pracy zdalnej pracowników?
Raporty i analizy,
raportowanie czasu pracy,
nadgodzin i wydajności
kontrola jakości
Kontrola jakości
Rozliczanie celów pracowników
Wyznaczanie KPI/celów
rocznych dla pracowników
i ich rozliczanie

Narodziny DCide

Najlepsze pomysły rodzą się z potrzeby rozwiązania konkretnego problemu.

Tak było ponad 10 lat temu, kiedy młody pracownik operacyjny CERI, korporacji oferującej usługi bankowe i finansowe, stwierdził, że ma dość manualnego zbierania danych produkcyjnych i przekazywania ich klientowi w formie tabeli Excel. Chociaż nie był z wykształcenia informatykiem, ale matematykiem, postanowił po godzinach stworzyć zupełnie nowe rozwiązanie informatyczne.

System DCide sprawdził się w zespole, a później w całej firmie.
A utalentowany kolega stale rozwija w CERI nowe wersje programu.

Zwiększ efektywność zarządzania z DCide

Wycena indywidualna
Dostosujemy ofertę do potrzeb Twojej firmy.

Z DCidem zyskasz

sprawdzanie procesow zarzadzania
Rejestrowanie w jednym miejscu wszystkich czynności realizowanych przez pracowników operacyjnych
kierownik sprawdzający efektywnosc pracy pracowników
Szybki dostęp dla kadry zarządzającej do informacji o bieżącej efektywności i terminowości realizowanych przez pracowników zadań
wykres statystyka tabela
Możliwość wielowymiarowej analizy danych ilościowych
Możliwość rejestrowania oraz analizowania zgłoszonych reklamacji
Możliwość rejestrowania oraz analizowania zgłoszonych reklamacji

Sprawdzone rozwiązanie

DCide to program rozwijany wewnątrz CERI, korporacji, która od ponad 20 lat działa
w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, zapewniając szeroki zakres obsługi procesów bankowych i finansowych.

Usługi biznesowe świadczymy niezawodnie i skutecznie, co potwierdzają przyznane nam certyfikaty ISO 27001, ISO 9001 oraz ISO 22301.

Przykład zastosowania DCide

Formularz kontaktowy

    lub zadzwoń do nas